Obefintlig plan för anhöriginvandring, på bortåt 1/2 miljon människor som väntar på att få komma till Sveriges välfärd.

Har svenska folket och fr.a. våra politiska ledare någon framtida realistisk plan för att det står en anhöriginvandring på uppåt 400.000 som bara väntar på att få komma hit? Svaret är endast ett rungande NEJ!

 Sverige pratade ju om ett katastrofläge då vi ”bara” tog emot 163.000 under 2015, som vi inte kunde härbärgera anständigt? 

 Vad blir det inte då med bortåt en halv miljon nytillkomna som väntar på att få tillbringa sina liv i Sverige? Logiskt sett borde det bli till ett skräckscenario då 163000 framstår som en ljum västanfläkt i en jämförelse? Jasså? Fick man inte tänka så i strutsologernas rike?

 Detta gäller bara för dagen, och fler lär det bli då Sverige idag tillhör ett av de 10 EU-länder som tar emot flest nyanlända till gratis svensk levnadsstandard, helt bekostat av våra gemensamma skattetillgångar, och detta under förespegling av att vi skulle lagt oss på EU’s miniminivå för antalet nytillkomna, där vi i stället för dagen ligger på toppnivå med minst 4-5 ggr fler mottagna än vad våra övriga nordiska länder tar emot?! 
 Är detta ett realistiskt scenario för vårt geografiska område, där Sverige framstår som en magnet och ett lyckoland att välja för sitt nya liv, jämfört med vad övriga kringliggande länder kan erbjuda? Svaret är redan givet!

  Och vem ska betala för uppåt 1/2 miljoner nyanlända anhöriga, som inte kommer att försörja sig själva på minst 10 år, enl gällande fakta, verklighet o statistik? Detta är inget annat än ren hybris och galenskap i naiv tro på att vi hjälper till att minska på 50 milj människor som är på flykt? Det har ingenting annat att göra med, än vårt Lutheranska arv med syndabekännelse där kyrkan såg till att vi alltid upprätthöll vårt påkallade oförlåtligt dåliga samvete som i nutid förvandlats till en modern ”hycklerifabrik”!

 Det är så här man kör ett, i övrigt, välskött land i botten och totalt offrar den välfärd det tagit 100 år för våra förfäder att bygga upp! Idag får våra gamla skörda frukterna av sitt samhällsbygge genom att ta plats i korgen som fattigpensionärer, där de kan se hur deras inbetalda pensioner nu går till utifrån kommande människor som inte bidragit med en enda krona till vår välfärd, medan indragen sylt till pannkakorna och kraftigt indragen vård för våra gamla har förbytts till överdimensionerad välfärd för endast de som passerat dussintalet fredliga länder för att först i Sverige finna en fredlig fristad i Europa!
 Ingen människa i Sverige ska imbilla sig att denna halvmiljon anhöriga som nu väntar på att få komma hit, ska fylla ut en bråkdel av den arbetskraft som vårt land verkligheten ropar efter för dagen, dvs lärare, tandläkare, läkare, psykologer, ingenjörer, It-utbildade m.fl. m.fl. 

 Åtminstone jag skäms för hur orättfärdigt våra ledare handskas med våra gemensamma tillgångar! /CA

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *