När en paralyserad godhetsmoral gått över styr och urholkar politikernas samhällsuppdrag…

Regeringen har bekräftat att ett äktenskap mellan en man och flera hustrur, som ingåtts innan de anländer till Sverige, skall betraktas som ett fullvärdigt svenskt äktenskap. Vi frågar oss bara om det också gäller när en muslim gift sig i sitt hemland med 9-12årigor flickor som han plockar med sig hit? Jag tror att så är fallet, men att samhället gör allt för att tysta ner dessa fall för att inte gynna SD och andra som är kritiska mot den nuvarande invandringspolitiken?

Denna juridiska regel tillämpade just Nacka kommun då de för skattebetalarnas kommunpengar köper 3 lägenheter för 14 milj kr, som gratis får disponeras av en nyanländ man som plockar med sig sina tre hustrur och 16 barn. Här tycks samtliga rättsmedvetna regler upphöra, alla medborgerliga köer till bostad åsidosättas, man högprioriterar nyanländas levnadsvillkor långt före våra egna medborgare, dvs de som som hamnat på gatan och som i första hand vore mer berättigade för hjälp till ett anständigt tak över huvudet.

Jag saknar ord för hur oanständigt våra rättsvidriga lagar fungerar i dessa fall! Det pågår ett rövarmässigt plundrande av svenska folkets beskattade pengar som i första hand ska användas till nationell säkerhet, social trygghet och ekonomisk stabilitet för Sverige och dess medborgare. Idag pågår endast det motsatta för detta samhällsuppdrag, där charlataner givits carte blanche för att spela Monopol med medborgarnas pengar som insats och utan något som helst eget ansvar eller repressalier för egen grov och hänsynslös misskötsel av andras pengar! / CA

I kölvattnet på den artificiella beröringsskräcken för Sverigedemokraterna –

LO-yrkenas största väljargrupper återfinns inte längre hos Socialdemokraterna, utan hos SD-väljarna. Det betyder enkelt sagt att S sedan länge är i behov av nya volymer väljarboskap som är villiga att rösta rätt, och det är här som den muslimska befolkningen, dvs de som röstar S, i detta fall muslimerna, som hållits under armarna och ostört har kunnat infiltrera islam rakt in i vänster-partipolitiken med fortlöpande krav på anpassning för att samhället ska ta allt större hänsyn till deras religiösa påkallande.
Ett typexempel på detta är Rinkeby/Tenstaområdet, där 90% röstat på röd/gröna partier, och där parallella samhällen tillåtits att frodas och verka ostört i årtionden, och där varje försök till kritik mot denna farliga samhällsutveckling, ständigt avfärdats som islamofobi, främlingsfientlighet, nazistfasoner, fascism, rasism mm mm…
Detta är ingenting annat än regelrätt vänsterpolitik i dess värsta form, och de har hittills lyckats med att rasiststämpla varenda person som försökt att föra upp dessa misshälligheter på anständig debattnivå.

Det är först under de senaste två åren som ”modiga” debattörer offentligt tagit bladet från munnen genom att påtala högt om vad som verkligen försegår i vårt samhälle i dessa avseenden.
Den politiska paralysering som kännetecknat den svenska politiken de senaste 2 decennierna, har sin grund i beröringsskräcken för SD och att aldrig ta upp någon väsentlig samhällelig fråga som SD har på sin agenda, detta oavsett hur rätt SD än har haft i sak. Det har bara varit en principsak att aldrig någonsin bli förknippad med SD. En påkommen lunch med någon från SD-ledningen har enkelt kunnat leda till repressalier på arbetsplatsen och i vissa fall t.o.m. avskedande och att offentligt bli dragen i smutsen. 
Floskelretorik som ”den rätta värdegrunden” och ”allas lika värde bla bla bla” har lagt sordin på hela den nationella diskursen i samtliga frågor som rört invandring och integration. 
Här har vänsterns politiska agenda fått härska ostört där ingen vågat opponera sig mot vänsterns självpåtagna copyright på att ha tolkningsföreträde i alla dessa frågor. Denna polisiära vänsterstyrda tystnadskultur har sedan lagt sig som en död mans hand över den svenska kyrkan, som har fullt upp för dagen med att nedtona kristendomens budskap och dess symboler samtidigt som de lägger desto större krut på att bejaka islam, med skräckexempel som biskop Eva Brunne’s förordande om att plocka ner krucifix och kristliga symboler ur Sjömanskyrkan vid Slussen, då dessa symboler ev kan kränka muslimer som inte sällan tar sin tillflykt in i svenska kyrkans stugvärme. Vår ärkebiskop Antje Jackelén är också en viktig påhejare av att tona ner det kristliga budskapet inom den svenska kyrkan. 
Idag är det kyrkoval i Sverige, och jag kommer för första gången i mitt liv att lägga min röst i dessa valurnor. Hela kyrkan genomsyras för dagen av fundamentalistiska socialister och vänsterfolk som funnit sin egen arena i kyrkans värld där de ser till att deras politiska s.k. ”värdegrunder” upprätthålls intakt inom denna stora rörelse.
Stridshingsten och strids-stona tillika de socialistmarinerade biskoparna K.G. Hammar, Antje Jackelén, Eva Brunne, Caroline Krook m.fl. har noga sett till att inga ofrälse sidotänkare släpps in i den alltigenom goda Svenska Kyrkan.
Glöm inte att rösta på dem senast i dag söndag ifall du vill värna den svenska kyrkans framtid. 
Hur många lik än Vänsterpartiet och Socialdemokratin har i sina resp bagage från förr, så kan de bara inte sluta med sitt eviga surrande om SD’s gamla rötter från tidigt 90-tal. 

Men hallå, vakna upp någon gång, det finns i dag inte ett enda gammalt nazistiskt eller rasistiskt inslag i SD’s stadgar. Däremot så har de under många år påtalat och varnat för exakt kommande scenerier som för dagen helt splittrar och destruktivt polariserar hela vår befolkning. 
Med facit i hand så vet alla i dag att det var SD som ensamma hade helt rätt i sin kritiska hållning till den invandringspolitik som nu resulterat i en urholkning av hela vår välfärd, polarisering som splittrar den så viktiga sammanhållningen hos människor för att bibehålla ett gott samhälle, låtit landets polisverksamhet förfalla, liksom sjukvården och hela rättsapparaten som tycks sitta på 1:a parkett och se på när parallellsamhällen, tiggare, våldsverkare, våldtäcksmän, terrorister m.fl. har tagit över i samhället, där ingen tar ansvar för utvecklingen och där alla endast skyller på varandra. 
Den som inte ser att vårt land är på fallrepet i stora och väsentliga delar, den lever endast naivt kvar i sin gamla önsketänkande drömvärld. 
”Tro, be och hoppas” är utan tvekan en av kyrkans starkaste grenar, men att tro på 1000-tals handhjärtan framför en samling vuxna afganer som inte får vistas i landet, än mindre på Medborgarplatsen, det leder inte vårt samhälle en millimeter framåt, snarast endast kontraproduktivt förlänger den ohållbara situation som vår inkompetenta o odugliga regering har levererat åt såväl de afganska ”sitting bulls” som för det svenska folket, dvs de som alltid måste betala för våra politikers lek med medborgarnas pengar. / CA

Lägg örat till marken, Alliansen, och lyssna till era väljare, ty de tycks ha helt andra åsikter än vad ni själva har? Ett måste ifall ni tror på att ni ska kunna vinna valet om ett år!

Så länge alliansen spelar upp sin ”moraliska” teaterfars med konstgjord beröringsskräck för SD, och betraktar dem som om de ej existerade, desto starkare växer bara partiet och de tackar ödmjukast för draghjälpen.
Folk går inte längre på alliansens hjärtskärande skrik om att vargen kommer. 
Om man sätter igång krigssirenerna flera gånger om dan utan att något krig är i antågande, då struntar människor helt i larmsignalen efter en kort tid. Så uppfattar också en stor del av svenskarna alliansens dagliga krigsvarningar för SD med allt surrande om nazistiska rötter för 25 år sedan etc. Vilka svenska partier har inte flera lik i sina resp. F.d. garderober? 
Skapa en bättre politik än vad ni har för dagen, bäste allians, så kommer de flesta av dagens SD-väljare att komma tillbaka till sina gamla partier, men så länge de sitter i sandlådan och bara sprätter dynga över SD, då är de inte trovärdiga, och det får vi dagligen bevis för i opinionsundersökningarna som duggar in tätt. Alla svenskar är inte tappade bakom en vagn, men ni beter er som om så vore fallet. Folk har egna ögon att se med och de är t.o.m. så begåvade att de själva ofta kan lägga ihop 2+2.
Samtliga DÖ-partier är bara desperata för att inte folket lyder sina politiska företrädare och röstar på dem i samma utsträckning som förr. De borde snarare fråga sig själva varför folk inte längre tror på deras förda politik, den politik som de själva anser vara så oöverträffad?
Till alliansen vill jag bara säga: gör er hemläxa, sluta upp med ert moraliska falskspel gentemot SD, lägg örat till marken och ta reda på vad era väljare oroas för, och vad de önskar för politik som ni sedan ska representera för riksdagen. Alltså inte den arroganta självgoda politik ni för i dag, där ni föraktfullt avvisar era väljares oro som strunt etc etc.
Börja där så länge, och då kommer också respekten för er och er politik att öka, ty den arrogans ni visar för dagen mot era väljare, är ingenting annat än förkastlig, något som endast spär på ett politikerförakt som bara tilltar för var dag som går. / CA

När klokheten kom till byn….

Ulf Kristersson, moderaternas nye påläggskalv, satsar nu ekologiskt street-smart på nya hybriden M2, en mutation till bastarden åsne-struts som ska få gamla förlorade M-väljare att gå man hur huse för att villigt återvända till fadershuset igen.

Det nya fordonet påstås vara lika stark och effektiv i backläge som framåt i detta nytänkande och vägvinnande koncept.

Vi som tror på den nya teknikens landvinningar, har redan ställt oss i kö för att få köpa denna tidsanpassade och ”svanmärkta” hybrid.

Tack Ulf Kristersson för att du alltid främst tänker på vad som bäst gynnar dina väljare! / CA

Teckning – Kalle Strokirk