Riv ner och bygg upp nytt fräscht från början

Så har vi äntligen fått klara besked från såväl majoren i L och Rödluvan i C ang. att, om inte den s.k. Alliansen får önskad majoritet nästa år, så är en röst på dessa partier = fortsatt stöd för för Löfvén som statsminister, ty ingen tror väl någonsin på att han skulle samarbeta under en borgerlig statsminister!  
Vi lever i den värsta av sandlådor som gud har skapat, fylld av puerila idioter som vi lägger hela vår tillit till i deras händer! 

Tiden är förbi för att lappa o laga med ”bilskojarspray” för att dölja rosten som angripit alla bärande länkar på den svenska modellen . 

Jag tror inte ett smack på våra ’renlärigt’ etablerade partier längre. De har förbrukat allt tänkbart förtroende i sin flyktiga och desperata politik där de offrat varje form av reellt ansvarstagande och baserat hela sitt handlande på att hålla SD på armlängds avstånd. De måste vara jubelidioter som inte inser att, för varje gång de gör dessa utspel MOT SD, så ökar bara SD’s väljarkår i ren förbannelse över hur de försöker kringgå de demokratiskt grundläggande reglerna.

M.a.o. så får nu SD massor av sympatiröster i ren protest av folk som eljest skulle röstat på andra partier. 
DÖ lever och frodas mer än någonsin, bara det att det sker under annat namn. SDfobi tycks ha blivit en antibiotikaresistent sjukdom som plågar de ryggradslösa amöbornas kamp i den svenska ankdammen. Deras ivrigt brödmatande godtrogna väljare förlänger dödsprocessen med samma naiva ihärdighet som de fortsätter att göda alla tiggares muggar i hopp om att det bäst gynnar att råda bot på den rumänska fattigdomen, och inte minst för att själv kunna få dämpa sitt nedärvda Lutheranska skuldmedvetende som vi inympades intravenöst tillsammans med modersmjölken. 
Förr var det kyrkan som skuldbelade alla församlingsbor som inte åtlydde prästernas påbud med att få brinna i helvetet vid olydnad. Dessa prästers roll har till 100% övertagits av vår sekteristiskt styrda PK-media och deras medlöpare som agerar värdegrundspoliser och som bara väntar på att få införa fler restriktioner om yttrandefrihet som råkar avvika från deras egna ädla värdegrunder, som kopierade ur vänsterpartiers partiböcker!
Nej, vi har bara en sak att göra ifall vi verkligen hoppas på en riktig förändring av vårt samhälle som är på dekis, nämligen att slänga så mycket grus i maskineriet som det går så att hela välfärdssystemet kollapsar, och att vi kan bygga upp ett helt nytt och sundare system helt från början! Detsamma gäller vårt nuvarande rättssystem och polisverksamhet såväl som hela sjukvården, äldrevården etc.

Det nuvarande är dödsdömt, precis likt de länder som efter 2:a världskriget jämnades med marken som Japan och Tyskland, var just de länder som gick om alla andra motsvarande länder i såväl ekonomi som välstånd.
Förklaringen är enkel; De startade fräscht och byggde upp något bra helt från början, medan grannländerna fortsatte att köra på med industrimaskiner som var hopplöst värdelösa för att kunna driva länderna framåt i utveckling. Hela östblocket tillverkade ex bilar som Lada, Skoda, Wartburg m.fl. ända in till murens fall, bilar som var hopplöst dåliga och rena miljöbomberna. Så blir resultatet ifall man tror på att ” lappa o laga” med kosmetiska förändringar av en bil eller ett politiskt sönderkört system som aldrig blir starkare än dess svagaste länk.
Riv ner, kasta allt grus som finns i ett dödssjukt politiskt maskineri, byt ut alla ”vi har varit för naiva-idioter” som tillåtits att hålla lekstuga för att kunna rädda sina egna högavlönade jobb. 
Bygg NYTT och bra från början! En röst på ett DÖ-parti är en garant för en förlängd dödsprocess som bara kan leda åt ett håll, den ofrånkomliga ättestupan där vi offrar generationers slitsamma uppbyggda välstånd, bara för att få spela ”bror duktig” i en politiskt oansvarig tävling i att ” vara en stormakt i humanitet”! /CA

Rinkeby, ett av många mångkulturella förorter på dekis, trots att 90% har röstat på socialistiska partier dvs den nuvarande regeringen.

Titta på den här bilden, dvs valresultatet 2014, så som man röstade i Rinkeby utanför Sthlm. 

Borde då inte den förda politiken där vara en ledstjärna för hur ett mönstersamhälle bör ledas? De har ju fått de ledare de ville ha?

90% socialistisk majoritet, röstsiffror som t.o.m. kunde göra Kuba och Nordkorea ”gröna” av avund? 

Om nu inte ens en totaldominans med röster för det röda styret (bara S fick 70%) hjälpt dem en millimeter framåt som till att komma ur segregeringen, våldet, knarket, usla skolor, kvinnoförtryckande klansamhället, hederskulturen etc etc etc, då inställer sig den enkla frågan; har de alla röstat på fel partier, eller har Socialdemokraterna än en gång bevisat för svenska folket hur förödande dåligt resultatet blir när en socialiststyrd kommunledning får fria händer och leda kommundelarna som de själva vill? 

Symptomen är desamma från smått till stort, dvs det finns inte ett enda socialiststyrt land i hela världen som inte uppvisar annat än misär, vanskötsel, korruption, stagnerande utveckling, diktaturer, förtryck mm.
Att ett kommunistland som Kina blivit en världsekonomi beror inte ett smack på kommunismens idéer, utan endast för att de kopierat det västerländska kapitalistiska ekonomisystemet. Med en planekonomi hade Kina fortfarande förblivit vid risskördarstadiet.

Ändå röstar 90% i Rinkeby på en politik som bara för dem längre och längre från ett sunt samhälle, ett samhället som styrs inifrån av klaner, män som förtrycker kvinnor, krav på fundamentalistiska sharialagar, våld mot poliser, brandkår och ambulanspersonal som förväntas föra en ojämn kamp mot ett samhälle som tagit lagen i egna händer?!

Hallå Löfvén och hela ditt släptåg av fega, naiva papperstigrar till ledare; var håller ni hus? Ja, inte håller ni till i Rinkeby i vilket fall som helst!

Ni fortsätter med er, sedan många år, planering av ett ev framtida poliskontor i Rinkeby som aldig lär komma till stånd? Ty säg den polis som frivilligt, och utan med livet som insats, åtager sig att arbeta dagligen vid Rinkeby Torg? Sceneriet är redan solklart, ständigt sönderslagna rutor och förstörelse av poliskontoret. Polisen är klansamhällets fiende nr 1, och de som tagit över stadsdelen tänker inte vika från sitt intagna territorium utan strid.

Det är bara att inse fakta, man har av ren feghet, för att inte ev kränka de boende där, låtit samhället förfalla helt socialt, man har blundat och lovprisat mångkulturen men undanlåtit sig att ta itu med de destruktiva och samhällsfientliga krafterna som givits ’carte blanche’ för att kunna få bre ut sig på det mest destruktiva sätt, och detta har fått ske i de flesta invandrartäta områdena runt om i Sverige! Det råder alltså ingen större skillnad här mellan Rinkeby i Sthlm, Rosengård i Malmö eller Vivalla i Örebro.

Det vilar en stor skulbörda av en miserabelt skött invandringspolitik förd av våra ängsligt hämmade politiker som främst prioriterar sina röstsiffror långt före att ta itu med de verkliga samhällsproblemen! /CA